portfolio

Kigali Art & Culture Centre

prijswon competition

Afrikaanse identiteit

Kenmerkend voor ons ontwerp voor het Art & Culture Centre is het gebruik van symbolische patronen, geïnspireerd op de Afrikaanse cultuur. Een verhoogde plein verbindt het ensemble aan gebouwen. Het plein is opgedeeld in vlakken met elk een eigen symbolisch patroon en invulling. Centraal op het raster kraagt het grootschalige culturele centrum over het plein uit, wat bescherming biedt tegen het tropische klimaat. Hierdoor wordt veel ruimte geboden voor volop culturele activiteiten op het openbare publieksplein.

specificaties
Project name
Kigali Art & Culture Centre
Location
Rwanda
Programme
living, shopping, leisure, parking
Quantity
136.940
Design date
2015
Stage
design development
Project type
new development
Disciplines
design
Service
architectural design
Client type
project developer
Client
Geelhoed Group