team

Hugo Schoemaker

architect
Ik hecht veel waarde aan de specifieke omstandigheid van de bestaande context. De uitdaging is om deze op een juiste manier te lezen en op te reageren. Zowel vanuit architectonisch, stedenbouwkundig of landschappelijk perspectief als vanuit sociaal, maatschappelijk, cultureel of historisch oogpunt. Hierbij is het van belang dat de juiste elementen op waarde worden geschat. Door een goed begrip van de context kan de eigenheid van de plek, de genius loci, worden versterkt of hersteld.
TwitterLinkedInFacebookPinterest