big ideas

iCAREnext


iCAREnext is een multidisciplinair samenwerkingsverband gevormd door od205, Groosman, Kaap-O en zorgorganisatie +Vijf, een initiatief van Pameijer. Wij vonden elkaar in de behoefte een wezenlijke bijdrage te leveren aan de inclusieve samenleving. Samen zijn wij op zoek gegaan naar antwoorden, samen ontwikkelden wij  de 'wijk van morgen'. Een buurt of wijk waarin steeds meer ruimte is voor iedereen om de regie over het eigen leven te kunnen voeren. Onze aanpak staat garant voor een toekomstbestendige leefomgeving met een duidelijke maatschappelijke impact. Benieuwd naar onze aanpak? Neem een kijkje op www.icarenext.nl of neem contact op met Pieter Sprangers: 06-28123776

Hoe wonen we over 100 jaar?


Wat als we nu werkelijk in de toekomst konden kijken, hoe ziet het landschap van wonen en verblijven er dan uit? Een vraagstuk dat ons inspireert om buiten onze standaardkaders te denken, te redeneren en ons blikveld te verruimen. Daarmee geeft het ons inzicht in nieuwe woon- en gebouwvormen. Het stimuleert ons om adequate en proactieve antwoorden te ontwikkelen voor de huidige en toekomstige woningbouwopgave. In ons LAB willen wij die innoverende zoektocht, ook samen met onze partners, verder uitdiepen.

Ondergronds wonen?


Wij prikkelen onze fantasie bij het nadenken over “onzichtbaar” wonen, met maximaal respect voor natuur en landschap. Niet om als onzichtbare individuen door het leven te gaan, maar om evenwicht te vinden tussen het in bezit nemen van natuur en omgeving en tussen het volledig respecteren daarvan. Welke landschapsconcepten komen tot stand binnen dit evenwicht? En… moeten we dit als een toekomstvraag beschouwen, of nu al als actueel gedachtengoed en er direct mee aan de slag gaan?

Tiny apartments


De actuele migratie naar de stad zorgt voor druk op de woningvoorraad. Naast de zoektocht naar nieuwe woonlocaties denken we na over de feitelijke woonwensen. Nu eens niet zo groot mogelijk maar zo klein mogelijk, en… toch alles aan boord. Wat kunnen we eigenlijk missen en wat is echt noodzakelijk? Alle conventies overboord en anders gaan nadenken over wonen. Zijn er concepten te ontwikkelen die we eenvoudig in bestaande gebouwen kunnen inpassen? Wij gaan op zoek naar integratie en vormgeving op postzegelformaat.

Leftovers


Een fietstocht door de stad en je ontdekt ze al snel, de kruimellocaties ofwel de ‘leftovers’ waar kansen liggen om de ruimtelijke en sociale structuur te versterken. Wij verbinden partijen met elkaar met dezelfde missie en ontwikkelen samen mooie en functionele invullingen voor deze leemtes in de stad. Uitdagingen genoeg wanneer je vanuit het midden van de stad opereert.

Werken in een kantoorruimte?


Waar ligt het moment dat we niet meer fysiek bij elkaar hoeven te komen om te werken? Waar zijn dan al die lege kantoorgebouwen nog voor? Wij streven er zelf ook naar onze huisvestingsbehoefte steeds beperkter te maken en tegelijk onze flexibiliteit verder te vergroten. Wat is nog vast en wat kan allemaal flexibel? De veranderingen die we nu zien zijn nog maar het begin. Wij fantaseren graag verder over de gevolgen van deze veranderingen.