boeken

Zorgvuldig bouwen in de zorg

De zorg is in beweging, onze verzorgingsstaat verandert in rap tempo. De burger wordt steeds meer geacht eigen regie te nemen over zijn toekomst.verder

Hedendaagse gebedshuizen

Bij de uitwerking van een gewonnen prijsvraag voor een nieuwe kerk in Leidsche Rijn, ontdekten wij dat er nagenoeg geen literatuur was over moderneverder

Transformatie

Onze omgeving verandert continu. Wat gisteren belangrijk leek, is morgen soms passé. Door de veranderende markt zijn traditionele ontwikkel methodes achterhaald. Nu zaken alsverder

Parkeergarages

Door de groei van het autobezit en autogebruik zijn gebouwde parkeervoorzieningen onmisbaar om verblijfsfuncties bereikbaar en leefbaar te houden. Groosman heeft een ruime staatverder

Winkelvastgoed

Winkelvastgoed is sterk in beweging. Door de veranderde vraag, mede door de opkomst van het internetwinkelen, is winkelen steeds meer een beleving geworden. Hetverder

Onbelast ontwerpen

Een groot deel van de hedendaagse belasting op het milieu wordt veroorzaakt door de bouw. Onbelast ontwerpen gaat over duurzaam bouwen in de breedsteverder