lean & bim

In het LAB zijn wij niet alleen met spannende ideeën en ideeënuitwisseling bezig, maar nadrukkelijk ook met technologische en procesmatige vernieuwing.

lean
De lean-methodiek is de kern van alles wat er bij Groosman gebeurt: ‘meer doen met minder’. Wij evalueren en verbeteren voortdurend onze processen door steeds te bepalen of en zo ja welke toegevoegde waarde een stap in het proces heeft. Iedereen binnen het bureau heeft hierin een aandeel door verbeteringen te signaleren en te implementeren. Wij nemen onze klanten hierin mee, zodat het voor iedereen toegevoegde waarde heeft. Dé sleutel voor de succesvolle, integrale samenwerking waar Groosman voor staat.

BIM
De voortvarendheid en professionaliteit waarmee wij Building Information Modelling (BIM) inzetten, wordt door onze partners zeer gewaardeerd. Vanuit een open BIM-gedachte nemen wij partijen mee in onze integrale samenwerkingsgedachte. Voor ons is het vanzelfsprekend dat er met BIM gewerkt wordt, wij zouden niet anders meer willen! Van ieder project kunnen en willen wij leren. Wij zijn  open en transparant in het delen van BIM-producten en de opgedane ervaringen.

Door  de uitwisseling van ervaringen in interactieve  BIM-sessies wordt de kennis steeds up-to-date gehouden en het niveau verhoogd. Daarnaast hebben wij een onderzoeker in dienst die zich fulltime toelegt op de verwezenlijking van onze BIM-ambities. Wij zetten BIM-ontwerp en BIM-engineering maximaal in. Wij werken volgens de RVD (voorheen RGD) BIM norm.