nieuws

nieuwsbrievenverder

Het nieuwe dorpshart van Berkel-Enschot krijgt steeds meer vorm.


21 oktober 2019

Gert en Wilko bezochten de bouw van het project Koningsoord, waarvoor Groosman het architectonisch ontwerp, de bouwkundige en constructieve engineering verzorgde. Het project staat er keurig bij. Heijmans bouwt goed en zorgvuldig aan het project en de bouw gaat voortvarend. Recent werd het eerste blok, blok A met appartementen voor de bewoners van Tiwos opgeleverd. Niet alleen wij zijn trots. Eén van de mooiste projecten waaraan ik heb mogen werken, geweldig.”, aldus een bouwvakker.

Groosman ontwerpt gezamenlijk kerkgebouw in Leidsche Rijn


17 oktober 2019

Temidden van de nieuwbouw in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn vormt het Maximapark het groene hart van het gebied. Op een prachtige locatie, aan ‘het lint’ van dit stadspark hebben wij voor NGK Rijnwaarde en de GKV Leidsche Rijn een gezamenlijk kerkgebouw ontworpen dat mensen verbindt en nader tot elkaar brengt.

De deur staat wagenwijd open voor iedereen
De twee kerkgemeenschappen uit Leidsche Rijn die al jaren samen optrekken deelden een visie met het thema: ‘De deur staat wagenwijd open voor iedereen.’ Groosman won de prijsvraag met een open, toegankelijk huis voor Leidsche Rijn. Daarmee kwam een droom uit van architect Mark Siebers die altijd al eens een plek van ontmoeting wilde ontwerpen in nauwe samenwerking met de gebruikers.

Inpassing landschap
Het Maximapark wordt doorkruist door de Alendorperweg, waaraan zich aan het begin van de 20e eeuw veel tuinders vestigden. De voormalige boerderijen, die hier nog steeds staan bepalen de structuur van de oostelijke zijde van het park.
De vorm van het eenvoudige, eigentijdse kerkgebouw is geïnspireerd op de historische schuurkerk, een geliefde bouwvorm voor gereformeerde kerkgenootschappen gedurende de 19e eeuw. Het silhouet sluit hiermee naadloos aan op de agrarische sfeer van de directe omgeving: de kassen, de boomgaard en de schuren.

Symboliek
Christelijke symboliek vormde een belangrijk uitgangspunt in het ontwerp. De betekenis en vorm van het kruis komen zowel in de plattegrond als de glazen gevel terug. De driedeling in het gebouw is een verwijzing naar de heilige Drie-eenheid (Vader, Zoon en Heilige Geest). De as van het lange toegangspad loopt door in de ontmoetingsruimte, waar mensen elkaar ontmoeten. Symbolisch is dit deel ‘de zoon’; door de zoon Jezus kom je tot de Vader (Johannes 14: 6). Aan de ene zijde van deze as is de zaal waar Gods woord gesproken wordt en aan de andere zijde de stilteruimte, een plek van bezinning, gebed en inspiratie.

Multifunctioneel
Op de verdieping zijn diverse (vergader)ruimtes en een jeugdhonk gesitueerd. Deze worden tijdens de samenkomsten gebruikt door de kinderen die hier gedurende de dienst een eigen programma bijwonen. Door de glazen wand blijft de visuele verbinding behouden. Dankzij het voorportaal kunnen de ruimtes op de verdieping apart gebruikt/verhuurd worden.

Eenvoud
Het gebouw is bekleed met zwarte dakpannen met houten accenten ter plaatse van de entrees, kerkzaal en het luik bij de stilteruimte. Wanneer het luik open staat en achter het raam licht brand is het gebouw geopend.
Het interieur is sober vormgegeven met zwarte vloeren en witte plafonds. De wanden en het meubilair zijn bekleed met whitewashed houten latten. De enige kleur is het groen van het omliggend landschap wat weer terugkomt in de gordijnen, die de kerkzaal kunnen opdelen en afsluiten. Twee oude kerkbanken uit de 19-eeuwse GKV kerk komen terug in de eigentijdse kerk.
Kenmerkend is de grote glazen pui die de grote zaal vult met daglicht. De grote openstaande taatsdeuren nodigen uit om naar binnen te gaan. Want het gebouw is een plek van ontmoeting waar de deuren altijd en voor iedereen wagenwijd open staan.

Samenwerking en trots
‘Kerk aan het Lint’ is gebouwd door Middelwateringbouw. Groosman is de architect van het ontwerp en interieurontwerp, de constructeur en maakte de bouwkundige uitwerking voor het gebouw. In het ontwerpproces zijn de gemeenteleden actief betrokken. Ook hebben ze meegeholpen aan de bouw van het kerkgebouw. Door deze samenwerking is het echt een kerk voor en door de leden.

MORE PARLANDO


16 oktober 2019

De indiening van een aanvraag omgevingsvergunning is voor GROOSMAN een super belangrijk moment. Het is de afronding van een intensieve fase waarna het ontwerp van de architect, het product voor de opdrachtgever wordt getoetst door het bevoegd gezag. GROOSMAN doet dit met een goed uitgeëngineerd plan. Een plan waar niets aan het toeval wordt overgelaten. Intern getoetst door een kwaliteitscoördinator van buiten het projectteam op Bouwbesluit (Bris), ondersteunt met eigen rapportages en die van adviseurs gaan de stukken compleet naar de plantoetser. Maar er is MORE. Aan de basis van deze stukken ligt een hoogwaardig BIM-model dat niet alleen voor top-verhuur-verkoopstukken zorgt maar volledig grip geeft op het na de verkregen vergunning te bouwen project. Modelinput van bouwers, leveranciers, een goede dialoog en heldere afspraken resulteren in een waardevol werkvoorbereidingsmodel. GROOSMAN heeft een actieve, vaak coördinerende rol en is trekker in een proces waarin kennis van maken en bouwen naar voren wordt gehaald. VOORDENKEN ipv nadenken!
Resultaat: de bouwaanvraag die we recent hebben ingediend voor Havensteder in samenwerking met Vorm, Vocon en Wolf Dikken adviseurs voor de appartementen en grondgebonden woningen Parlando in Rotterdam IJsselmonde.

Column door Pieter Sprangers in bpd magazine


8 oktober 2019

Voor het nieuwste bpd magazine schreef Pieter Sprangers een column over het betrekken van bewoners in het bouwproces, één van de bouwstenen voor ons initiatief iCAREnext. Lees hem hier!

WHO CARES Community of Practice


19 september 2019

Gisteren presenteerde Pieter Sprangers namens het iCAREnext team ons initiatief tijdens het werkbezoek van WHO CARES Community of Practice. Een visie die is ontwikkeld in het kader van de prijsvraag WHO CARES. Tijdens deze bijeenkomst georganiseerd door WHO CARES Community of Practice en de gemeente Rotterdam werden kennis en ervaring uitgewisseld over nieuwe vormen van wonen, zorg en welzijn in Rotterdam. Vanuit WHO CARES Community of Practice was rijksbouwmeester Floris Alkemade aanwezig.

BIMmen was nog nooit zo duidelijk


18 september 2019

De lancering van de Informatieleveringsspecificatie Ontwerp & Engineering (ILS O&E) is een feit. Door de toename in het gebruik van BIM groeit de behoefte om eenduidig en herkenbaar met elkaar te communiceren. ILS O&E zorgt ervoor dat je nooit meer te veel (of te weinig) informatie levert op projecten. Meer dan 100 bedrijven uit de sector hebben aan dit moment bijgedragen na een intensieve samenwerking het afgelopen anderhalf jaar. Het hoogtepunt van dit proces was de ILS Pressure Cooker, waar multidisciplinair de grootste knelpunten werden besproken. De resultaten zijn verwerkt tot een tastbaar resultaat. Versie 1.0 is geen eindpunt, maar juist het startpunt van continue verbetering.

Het niet weten wanneer en waar je welke informatie moet leveren of kan verwachten, zorgt voor frustraties, fouten en een inefficiënt proces. Dit probleem lijkt steeds nijpender te worden door de toenemende informatisering en digitalisering. In onze gefragmenteerde sector redt een organisatie alleen het niet om daarin de ban te breken, maar is het collectief nodig om structureel verbeteringen door te voeren. De ILS O&E staat symbool voor het activeren van het collectief en de integrale benadering.

De oplossing die wordt geboden ligt eigenlijk voor de hand, namelijk ervoor zorgen dat we elkaar gaan begrijpen. Hiervoor moet er enerzijds begrip komen voor de inhoud en anderzijds herkenning van de wijze van communiceren. Met de lancering van de ILS O&E heeft de sector de beschikking over een instrument dat door organisaties gebruikt kan worden om binnen projecten een project specifieke ILS te kunnen maken. Er is afstemming gevonden op inhoud en de wijze van communiceren. Door het uniformiseren van de vraagkant (communiceren van de informatiebehoefte) kan de aanbodzijde zich efficiënter en effectiever gaan organiseren. Dit zal in zijn geheel bijdragen aan de integraliteit van het ontwerpproces en de informatieoverdracht naar productie.

De ILS O&E is dóór en vóór de sector en sluit met deze doelstelling perfect aan op de filosofie van het BIM Loket. Op de BIM Loket website is alle documentatie terug te vinden, zodat elke organisatie er direct mee aan de slag kan. Waar wacht jouw organisatie nog op?

Herbestemming Theresiakerk Den Haag


18 september 2019

Gisteren presenteerden wij ons herbestemmingsplan voor de Theresiakerk in Den Haag aan belangstellenden. Er ligt al langere tijd een plan voor sloop van de kerk en nieuwbouw van een supermarkt en woningen. Buurtbewoners en belanghebbenden tekenden een petitie tegen de sloopplannen en verzochten gehoor te geven aan het plan voor de herbestemming ‘Hart voor de wijk’. Met het uitstel van de sloop en nieuwbouw kregen de buurtbewoners afgelopen half jaar de kans om met een plan te komen voor herbestemming van de kerk. Twee partijen, waaronder Groosman in samenwerking met Doduva en Hagedoorn maakten een voorstel waardoor de Theresiakerk behouden kan blijven.

Manifest: Samenwerken aan een mooi Cool Zuid


18 september 2019

Gisteren tekenden ontwikkelaars, waaronder onze opdrachtgever MM en de gemeente Rotterdam het manifest Samenwerking Cool Zuid. Ons project Baan maakt onderdeel uit van dit gebied, die we samen gaan ontwikkelen voor en met de buurt.
In februari en mei 2019 heeft een tweetal sessies plaatsgevonden, waarbij een aantal thema’s zijn benoemd en is nagedacht over het proces van samenwerken. Middels dit manifest spreken partijen het commitment uit om op deze thema’s elkaar te ondersteunen en waar nodig aan te spreken. In workshops/sessies zullen de thema’s uitgewerkt worden en afspraken worden gemaakt over hoe we de ontwikkeldoelen voor 2020-2025 gaan uitwerken.

‘Kerk aan het Lint’ officieel geopend


16 september 2019

Afgelopen zaterdag 14 september was de feestelijke opening van ‘Kerk aan het Lint’. Wij hebben genoten van deze prachtige dag en de aanwezigheid van zoveel geïnteresseerden in het gebouw.

Wethouder Maarten van Ooijen opende het gebouw. Daarna waren er mini-vieringen, rondleidingen en korte lezingen. Buiten vonden diverse activiteiten plaats voor kinderen. Mede door het schitterende weer was het een mooie dag voor NGK Rijnwaarde en GKV Leidsche Rijn. Gefeliciteerd met jullie nieuwe gebouw!

Feestelijke opening ‘Kerk aan het Lint’


11 september 2019

14 september is de feestelijke open dag van ‘Kerk aan het Lint’ aan de Alendorperweg 103 Utrecht. Wees welkom om het resultaat van ons gezamenlijke kerkgebouw te bewonderen!

Om 11:45 vindt de officiële opening plaats door wethouder Maarten van Ooijen met aansluitend een interessant programma. Neem een rondleiding onder leiding van architect Mark Siebers, maak een miniviering mee, bezoek een lezing over symboliek, sacraliteit en functionalisme en bekijk de documentaire over de bouw van dit bijzondere kerkgebouw.