nieuws

nieuwsbrievenverder

made to meet Kreekbos Zuid in Almere Duin


7 februari 2019

Almere DUIN is een gebiedsontwikkeling van Amvest waarin een nieuw landschap van strand, duinen, water en bossen de identiteit in belangrijke mate bepaalt. Voor het deelgebied Kreekbos Zuid Dijkdeel schreef Amvest een architectenselectie uit. Groosman is de winnaar geworden van de selectie. In dit bijzondere woongebied hebben wij een visie gemaakt voor 50 woningen met ieder een bijzonder uitzicht en een unieke waterbeleving.

Beleving van het landschap
Kreekbos Zuid is een gebied binnen DUIN met bos en water als landschap. De rol van het landschap is een belangrijke drager van DUIN en vraagt om een grote mate van zorgvuldigheid bij de inpassing van het woonprogramma.
In het gebied Kreekbos Zuid worden drie leefklimaten gerealiseerd; wonen aan de duindijk, wonen aan de beek en wonen rondom de kreek. Ieder gebied heeft zijn eigen kenmerken en daarbij horende kwaliteiten. In onze visie staat een bijzonder uitzicht en een unieke beleving van het landschap voor de bewoners centraal.
Het is optimaal genieten op het terras van de duindijkwoningen met waanzinnig uitzicht over het Almeerstrand en het IJmeer. De woningen rondom de kreek staan in een bosrijke omgeving. Hier kom je tot rust in de zitkuil met zicht op de natuur. In de beekwoningen is het intiem en ongedwongen wonen met een terras aan de Wim Eversbeek.

Inbedding in het landschap
Het kleurenpallet van de materialisatie van de woningen sluit aan bij het omliggende landschap van de drie leefklimaten. Hout dient bij iedere woning als accent voor de buitenruimtes.
De woningen in de zanderige Duindijk worden gekenmerkt door hun zachte tinten en houten veranda in de duinen. Het kleurenpallet van de kreekwoningen in het bos zijn voornamelijk donkere, aarde tinten. De woningen kenmerken zich door de met hout omkaderde transparante achtergevel die zich opent naar het landschap. De woningen aan de beek bestaan uit natuurlijke grijstinten en hebben een deels omsloten terras direct aan het water. De architectuur van de woningen voegt zich zorgvuldig naar het landschap, waardoor deze opgaan in hun omgeving.

Tevens verzorgde Groosman het ontwerp voor het omliggende deelplan ZuiderDUIN in Almere. De gemeente Almere en gebiedsontwikkelaar en investment manager Amvest ontvingen in 2017 de NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling voor het project ZuiderDUIN.

made to meet onze nieuwe bazen


25 januari 2019

Gisteren hadden wij twee nieuwe bazen! Tijdens JINC Baas van Morgen namen Ömer en Jeremy de werkzaamheden van Eric over. De nieuwe bazen werkten hard aan woningplattegronden, die later op de dag aan collega’s werden gepresenteerd. Ze hielden een reviewgesprek met een collega en woonden een werk- en projectoverleg bij. Een ontzettend leuke, leerzame ervaring, zowel voor onze nieuwe bazen als voor Eric. Bedankt JINC voor dit mooie initiatief!

Het doel van Baas van Morgen is dat de leerlingen zullen ervaren hoe het is om een bedrijf te leiden door een dag het werk over te nemen van de baas. De jongeren leggen waardevolle contacten in het bedrijfsleven, ervaren van dichtbij hoe een bedrijf werkt en laten de wereld zien hoe belangrijk het is om te investeren in al het talent van de toekomst. Jinc gelooft dat elk kind gelijke kansen verdient en dit is een van de projecten waarmee zij dat willen bewerkstelligen.

made to meet Langeweg


17 januari 2019

Van Omme & De Groot, LAP Landscape & Urban Design en Groosman winnen tender Langeweg Hoek van Holland met symbiose van landschap en architectuur.

Door de gemeente Rotterdam was een open prijsvraag uitgeschreven voor 150 woningen aan de Langeweg in Hoek van Holland. Door middel van een voorselectie en selectiefase van vier teams is ontwerpteam Bos & Duin uitgekozen tot winnaar. Het project staat voor inclusief wonen, één met de natuur en met respect voor de natuur. Het plan gelegen aan de Langeweg vormt de verbinding met haar omgeving. De huidige sferen van de omliggende natuur zijn behouden en benadrukt, waarbij de overgang van Bos naar Duin zowel in het landschap als in de architectuur van het plan zichtbaar zijn gemaakt.

Van dorp naar strand
Het plan bestaat uit zes losse appartementengebouwen in het groen. Deze zijn verdeeld in drie clusters die op een onregelmatige afstand van elkaar zijn gepositioneerd, met een extra grote ruimte tussen cluster 2 en 3. Deze ruimte, de ecologische zone, vormt zowel visueel als fysiek de verbinding tussen het Natura-2000 park Roomse Duin en de Langeweg. De eerste twee clusters richten zich meer op het dorp, met haar voorzieningen en het derde cluster richt zich naar het strand en de duinen. Het plan vormt een mooie overgang en begeleiding van dorp naar strand, zowel in landschap als in architectuur.

Landschap Bos & Duin
Het landschapsontwerp vormt de verbinding tussen bos en duin. Om het landschap een juiste overgang te geven wordt de Bos-Mantel-Zoom opgerekt. De inrichting tussen de woongebouwen en op de dektuinen sluit aan op het omliggende landschap met bos en duin sferen.

Samenhang en verscheidenheid in architectuur
Het plan is ontworpen met dezelfde ontwerpuitgangspunten. Door variaties in hoekverspringingen, gebouwhoogtes, setbacks, horizontale banden, kleurstelling en materialisatie, heeft elk cluster een eigen identiteit gekregen. De samenhang is terug te vinden in de basisvorm van alle gebouwen. Door afschuining van de volumes worden doorzichten en connecties gecreëerd voor een visuele verbinding tussen de Langeweg en de Roomse Duin. Setbacks dragen bij aan de diversiteit in architectuur, maken verbinding met de omliggende gebouwen aan de dorpskant en bieden extra wooncomfort door de royale dakterrassen met uitzicht op De Nieuwe Waterweg, strand en duin. De grootste verscheidenheid tussen de drie clusters zit in de materialisatie. Er is een verloop van een hardere materialisatie aan de dorpszijde naar een meer landschappelijkere uitstraling bij cluster drie.

Identiteit
Cluster één worden gekenmerkt door de horizontale banden van keramische tegels die zijn voorzien van een golvende profilering. De geëmailleerde afwerking geeft een chique glans en dito uitstraling. In contrast hiermee zijn de betonnen panelen juist mat en grof uitgevoerd. De hoogte van de horizontale banden wordt ter plaatse van de buitenruimtes verlaagd om het uitzicht vanuit de woning op de omgeving te maximaliseren.
De materialisatie van cluster twee zorgt voor een natuurlijk verloop tussen cluster één en drie. De gebouwen zijn opgebouwd uit horizontale banden van betonplaten met daartussen houten lamellen. De combinatie geeft een frisse uitstraling, passend bij de uitstraling van een badplaats.
Cluster drie heeft een elegante en landschappelijke materialisatie van verticale houten lamellen en verticale verdiepingshoge ramen. Dit geeft het cluster een sterk opgaand karakter.

Volle score voor duurzaamheid met circulair bouwen
De gevels worden volledig circulair. Daar waar mogelijk worden de materialen, dan wel grondstoffen uit bestaande gebouwen gehaald. Hiervoor zijn wij een samenwerking aangegaan met New Horizon Urban Mining. Daarnaast heeft het ontwerpteam een hoge duurzaamheidsambitie. Om het integrale duurzaamheidconcept concreet en meetbaar te maken, stellen wij ons tot doel een GPR-score van gemiddeld > 8,5 te behalen.

Team
In het ontwerpteam Bos & Duin maakte LAP Landscape & Urban Design naast het landschappelijke plan, ook het architectuur ontwerp van cluster twee. Groosman heeft het architectonisch ontwerp gemaakt van cluster één en drie. De ontwerpbureaus hebben een samenwerkingsverband met de ontwikkelende partij Van Omme & De Groot. Daarnaast bestaat het ontwerpteam uit: Woonvreugde en Ooms makelaars, Klimaatgarant als duurzaamheidadviseur, New Horizon Urban Mining voor circulair bouwen, M+P ingenieurs geluidsadviseur, PRSC. communicatie

Er zal in 2019 in samenwerking met de gemeente Rotterdam gewerkt worden aan het verweven van het project Bos & Duin met haar omgeving.

made to meet De Slotvrouwe


29 november 2018

Groosman en TBI-onderneming ERA Contour zijn de winnaars van de prijsvraag ‘de herstructurering van de Debora Bakelaan in Heemskerk’, welke ook bekend staat als het project De Slotvrouwe. Voor de prijs die was uitgeschreven door wooncorporatie Woonopmaat, ontwierpen Groosman en ERA Contour drie iconische woontorens in een park. Het ontwerp biedt de bewoners en omwonenden een heerlijke plek om te wonen in een natuurlijke setting met zicht op kasteel Assumburg.

Altijd zicht op het slot
De projectlocatie ligt op een unieke plek: tussen een woonwijk en het prachtige kasteel Assumburg met haar beeldschone tuinen. Om het parkgevoel naar de wijk te halen staan de drie slanke woontorens in een groen landschap. De torens, met ruim 210 appartementen, zijn zo gepositioneerd dat ze in lijn staan met de kopgevels van de omliggende bebouwing. Zo hebben de woningen aan de Debora Bakelaan vrij zicht op het nieuwe park en de kasteeltuinen. Hierdoor worden waardevolle uitzichten gecreëerd en ontstaat een visuele verbinding met het kasteel. De groene openbare ruimte wordt tevens een nieuwe goed toegankelijke plek voor Heemskerk. De woontorens hebben allen een andere oriëntatie ten opzichte van daglicht. Daarnaast heeft elke toren vanaf de entree een zichtlijn naar kasteel Assumburg.

Drie thema’s
De woontorens zijn identiek maar hebben elk hun eigen thema. Deze zijn terug te vinden in het landschap, exterieur en interieur. Het thema ‘zaligheid’ verwijst naar “de acht zaligheden”, de acht huisjes die vroeger naast het kasteel stonden. De toren ‘gerechtigheid’ ligt in lijn met de as naar het kasteel Assumburg en verwijst naar de rechtspraak die vroeger op de binnenplaats van het kasteel werd gesproken. ‘Heerlijkheid’ is gelegen aan het water en het symbool met sierlijke vormen refereert aan de kasteeltuin.

Statisch en iconisch
De torens verwijzen op verschillende manieren naar het kasteel Assumburg. De kunstmatige heuvel (motte) waarin het basement verzonken is, is er één van. Hierin zijn de bergingen opgelost en middels een insnede is de 4,5 meter hoge entree bereikbaar. De gebouwen hebben een duidelijke plint die open is en landt op het maaiveld. De bovenste twee lagen worden in architectuur samengevoegd en vormen de kroon van het gebouw. Iedere toren wordt anders benaderd en is hierdoor uniek.
De rijke gevels van de torens zijn uitgevoerd in baksteen en hebben een grid waarbinnen met gevelopeningen gespeeld is. De smalle en hoge gevelopeningen benadrukken de verticaliteit van de gebouwen. In de plint en de kroon zijn sommige delen uitgevoerd in licht metselwerk, waardoor een differentiatie ontstaat tussen plint, middenrif en kroon.

Ecologie en duurzaamheid
Naast de bewoners van de bestaande flats keren ook de dwergvleermuizen terug in de woontorens. In de torens zijn permanente voorzieningen voor de dwergvleermuis aangebracht. Maar er komen ook ruimtes in de muren voor gierzwaluwen, huismussen, andere vogels, vlinders, bijen en andere insecten.
De woontorens worden aardgasvrij. Er komen individuele bodemsystemen met warmtepompen, die ook kunnen koelen in de zomer. Samen met zonwerend glas wordt voorkomen dat appartementen te warm worden.

Momenteel wordt gewerkt aan het voorlopig ontwerp, waarin wij een intensief traject in gaan met de klankbordgroep, bestaande uit bewoners en omwonenden. De invulling van het landschap zal in samenwerking met Rrog, dat het stedenbouwkundig plan opstelt, worden uitgewerkt.

made to meet ontwerptalent


23 oktober 2018

Vorige week hebben onze collega’s Ella en Maarten een bliksemstage gegeven aan 6 leerlingen uit groep 7 van basisschool De Groene Palm. Een kennismakingsproject vanuit Jinc georganiseerd. De opdracht was het ontwerpen van een mini-hotel op het Schouwburgplein voor de ‘bazen’ van Groosman, zodat ze na een lange dag hard werken vlakbij kunnen uitrusten voor de volgende dag. Aan het einde van de intensieve ochtend werden de resultaten aan 2 echte bazen gepresenteerd. Ze waren erg onder de indruk van deze 6 ontwerptalenten!

made to meet winnaar 100 dagen challenge provincie Utrecht


19 oktober 2018

Team FNV heeft de 100 dagen challenge van de provincie Utrecht gewonnen! In totaal gingen 9 woningbouwprojecten de challenge aan om hun project in 100 dagen te brengen naar een concreet woningbouwplan met zicht op realisatie.

Gisteren presenteerden wij in 100 seconden het resultaat aan een publiek van gemeenten, beleggers, corporaties en ontwikkelaars. Een vakjury verkoos het plan om 265 woningen (met name sociale huur) te realiseren op de locatie van het voormalige FNV kantoor in Woerden tot winnaar. In samenwerking met GroenWest, BAM, A3 Architecten en Karres + Brands hebben we in 100 dagen een positief bestuurlijk besluit van de Gemeente Woerden met een haalbaar plan en daarmee concreet zicht op de realisatie van het project bereikt. Gedeelde winnaar is het project Overvecht, door het publiek verkozen.

made to meet materieeldienst van circulair materiaal


11 oktober 2018

VORM heeft een duurzame materieeldienst! Het pand aan de Ketelweg te Papendrecht is verduurzaamd tot klimaatneutrale werkomgeving en aangepast aan de wensen van haar medewerkers. Het bestaande kantoor van de materieeldienst is gesloopt tot de begane grondvloer waarop het nieuwe circulaire kantoor is gesitueerd. De huidige loods is voorzien van een nieuwe gevelbekleding en door Van Waning Bouw uitgebreid met een werkplaats en telstraat voor bouwplaatsmaterialen. De bestaande metselwerkgevels aan de werfzijde zijn antraciet gekeimd. Tussen het bestaande en het nieuwe deel bevindt zich een overdekte doorgang voor vrachtverkeer. De werfzijde heeft nu ook 2 monsterwanden voor het tentoonstellen en beproeven van experimentele bouwmaterialen. De nieuwe materieeldienst is bekleed met demontabele stalen puntprofielen en heeft een unieke entreegevel.

Groen en duurzaam
De entreegevel is voorzien van een circulair Modulo Green groengevel systeem, waarin een met hout omkaderd raam de kantoorfunctie zichtbaar maakt. De groene gevel wordt gekarakteriseerd door een speelse inplanting van ronde gevelopeningen. Diverse duurzaamheidsmaatregelen zijn in de materieeldienst toegepast, waaronder LED-verlichting, bewegingsmelders, een luchtwarmtepomp en WTW-unit. De gasgestookte heaters zijn vervangen door elektrische heaters. De PV panelen op het dak wekken voldoende energie op om de materieeldienst tot een energieneutraal en nu gasloos gebouw te maken. Sterker nog, deze mooie zomer heeft de meter alleen maar teruggedraaid.

Nieuw kantoor
Het nieuwe kantoor is uitgevoerd in een flexibele houtconstructie, opgebouwd uit houten kolommen, massief houten CLT wanden en gelamineerde liggers met Lignatur vloer- en dakelementen. Een duurzaam en ecologisch constructiesysteem van hernieuwbaar bouwmateriaal. De houtconstructie is in het zicht gelaten en is daarmee in belangrijke mate bepalend voor de ruimtelijke expressie van het interieur. Perforaties in de houten plafonds zorgen voor een goede akoestiek zonder toegevoegde afwerkingen. De zwarte elektra buizen creëren een uniek, grafisch lijnenspel op wanden en plafonds.

Van afval tot interieur
Het interieur is gematerialiseerd met circulaire producten. De schoonloopmat van Econyl vezel is een 100% gerecycled garen, gemaakt van gerecyclede PET-flessen. De duurzame vloerafwerking van marmoleum is voor 100% gemaakt van natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen en de tapijttegels zijn gemaakt van afgedankte visnetten. Doordat deze netten opgekocht worden hebben de vissers een extra inkomstenbron en wordt het koraal beter beschermd.
De vergadertafelbladen zijn vervaardigd uit de houten traptreden uit het gesloopte kantoor. De stoelen zijn gemaakt van gerecyclede PET-flessen. En in de krukken van Design X Ambacht zijn lokale producten toegepast. De krukken zijn ontwikkeld met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Tweede en derde leven
De bestaande materiaaldienst is bewust niet gesloopt, maar zo veel mogelijk behouden. De nieuwe schil creëert een tweede leven en de registratie van het bestaande en nieuwe deel in Madaster schept voorwaarden voor een derde leven in de toekomst.

made to meet pop-up bibliotheek


11 september 2018

De bibliotheek van Papendrecht gaat verhuizen en zit tijdelijk op een nieuwe locatie: Den Briel aan de Veerweg. De pop-up bibliotheek zal hier zo’n twee jaar gevestigd zijn. Een tussenstap op weg naar de definitieve nieuwe plek in de Kennismarkt.

De bibliotheek is tegenwoordig veel meer dan een locatie om boeken te lenen. Daar is bij de inrichting van het interieur volop rekening mee gehouden. Dankzij het open karakter fungeert de pop-up bibliotheek als de huiskamer van Papendrecht. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, bijpraten, workshops volgen of met een kop koffie de krant lezen. De tijdelijkheid van de locatie is goed terug te zien in het interieur. Veel meubelen zijn meegenomen uit de vorige locatie en zullen ook weer meegaan naar de uiteindelijke nieuwe plek. Een aantal boekenkasten is op maat gemaakt evenals de elementen die plek bieden aan een concentratieruimte, zitjes en reproruimte. Door creatieve oplossingen is met een minimaal budget een sfeervolle inrichting gerealiseerd met een fris, licht en laagdrempelige uitstraling.

­­­Chantal Cunnen, manager bibliotheken, geeft aan dat de pop-up bibliotheek een open en lichte ruimte is waar de doelgroepen elkaar kunnen zien en ontmoeten. Het is een ruimte die voldoet aan de ambitie om meer een plek te zijn voor de samenleving; een plek met flexibiliteit en functionaliteit. Chantal ziet de pop-up bibliotheek dan ook als een goede stap richting een nieuwe visie voor het gebruik van de bibliotheek. Een visie waarin de bibliotheek niet meer wordt gezien als een alles wetend instituut, maar waar er ruimte is voor inbreng van de gebruiker.

made to meet Driegatenbrug


22 mei 2018

Op een mooie Pinksterdag… bracht Mark Siebers een bezoek aan ‘zijn’ Driegatenbrug in Leiderdorp. Zo’n tien jaar geleden tekende Groosman voor de architectuur in dit oer-Hollandse landschap: poldervilla’s, eengezinswoningen en appartementen met uitzicht op weilanden, sloten en knotwilgen. Geïnspireerd door de unieke ligging van de wijk, kreeg het ontwerp als belangrijkste uitgangspunt dat de woningen en infrastructuur te gast zijn in het landschap. Het moest een plek worden waar de bewoners zich omringd voelen door het polderlandschap dat zo min mogelijk zou worden aangetast.

Driegatenbrug revisisted

Mark Siebers: “Ik had geen mooiere dag kunnen treffen! De clematis montana staat nu volop in bloei in diverse tuinen, irissen en dotterbloemen wuiven in de groene randen langs de sloten en de paden nodigen uit om tot ver in de polder te wandelen. Dicht bij de stad, maar toch zo middenin de natuur. Ik ben de afgelopen jaren wel vaker hier geweest; af en toe spreek ik af met opdrachtgevers in het restaurant hier in de wijk. Kan ik meteen mijn trots delen over dit project! Ook de bewoners zijn enthousiast over deze plek. Dit weekend sprak ik iemand die me vertelde dat de afgelopen tien jaar slechts één echtpaar uit hun straat is verhuisd. Het is een fijne plek. Men voelt zich hier echt thuis. Dat is voor mij als architect mooi om te horen.”

made to meet Spaarnelicht


12 april 2018

De torens van Spaarnelicht

Groosman heeft 62 luxe appartementen in twee ranke woontoren aan de oever van het Spaarne in Heemstede ontworpen. Op vrijdag 20 april 2018 start de verkoop van het luxe nieuwbouwproject Spaarnelicht, een ontwikkeling van Slokker Vastgoed en Synchroon.

De unieke beleving van dit woonplan begint bij het fraaie landschap, waar je doorheen geleid wordt op weg naar het entreedek. Vanaf dit dek kijk je prachtig uit over het Spaarne en betreed je de dubbelhoge entrees die toegang bieden tot de luxe appartementen. De grandeur van het thuiskomen, in een natuurlijke setting. Dat maakt de ranke woontorens in Spaarnelicht zo bijzonder.

Gouden greep

De uitdaging lag in het realiseren van de nodige appartementen met zo min mogelijk impact op de openbare ruimte. Met dat in gedachten ontwierp Groosman twee compacte volumes, met veel lucht en zicht tussen de gebouwen zodat de zichtlijnen naar het Spaarne intact blijven. Een ensemble van appartementen en penthouses met een chique uitstraling. Het gevelbeeld kenmerkt zich door een stoere, bakstenen gevel met een sterke penantenstructuur; de kozijnen zijn voorzien van een goudachtige coating. De grote balkons zijn voorzien van (strip)stalen hekwerken. De toegepaste materialen zijn uitgevoerd in dezelfde goudgele kleurnuance en vormen zo een mooi geheel.

Royale binnen- en buitenruimtes

Het plan is opgebouwd uit een halfverdiepte parkeerkelder met daarboven twee gebouwen met elk tien woonlagen. Elke woonlaag bestaat uit drie of vier appartementen, met verschillende gebruiksoppervlakten en op de bovenste verdieping bevinden zich een aantal riante penthouses. Verder heeft Groosman veel aandacht besteed aan de buitenruimtes. De appartementen op de begane grond hebben grote privé-terrassen, de rest is voorzien van een fors balkon. De balkons steken iets naar buiten, zodat je naar alle kanten kunt wegkijken. Het overgrote deel van de balkons is georiënteerd op het Spaarne. Daarmee ben je in dit woonplan verzekerd van de meest fascinerende vergezichten.