nieuwsbrievenverder

Een stukje drecht in Dordrecht


2 mei 2019

Op de (voormalige) Leenbakker locatie aan de Burgemeester De Raadtsingel in Dordrecht hebben wij een inclusief en klimaatadaptieve leefomgeving ontworpen. De ambitie van de gemeente om een doorwaadbaar netwerk van tuinen en hoven te maken, vormde voor ons uitgangspunt voor het ontwerp van dit binnenstedelijk gebied. Ons plan is opgebouwd uit verschillende binnengebieden die met elkaar zijn verbonden en aansluiten op de context. Hierdoor wordt aangehecht aan de structuur van de stad en ontstaan interessante ontdekkingen en intieme plekken. De diverse gebieden vormen plekken voor ontmoeting, met ieder een eigen leefkwaliteit.

De gebouwmassa’s zijn ingepast in de context met een grote korrel aan de Burgemeester De Raadtsingel. Het deels omsloten appartementenblok kenmerkt zich door een galerijgevel aan het collectief groene hof, waar de buitenruimtes op aansluiten. Dit stimuleert ontmoetingen en bevordert de saamhorigheid. Centraal in het plan ligt het verharde plein. Een plek waar bewoners samenkomen, waar kinderen een balletje kunnen trappen of buurtactiviteiten georganiseerd kunnen worden. Het plan opent zich naar het naastgelegen groen die zich als park in het leefgebied voegt. Het park biedt een plek voor ontspanning en sluit aan op de tuinen van de grondgebonden woningen. Tussen twee rijwoningen ligt de steeg, waar kinderen kunnen spelen en buren samenkomen. Een engelse walled garden vormt het overgangsgebied. De verschillende binnengebieden bevorderen niet alleen de sociale cohesie maar dragen ook bij aan de biodiversiteit.

Het plan kenmerkt zich door de eenvoudige basis met plaatselijk bijzondere architectonische elementen die de route door het gebied begeleiden. De basis architectuur is ingetogen met een heldere structuur opgebouwd uit metselwerk met bijzondere verbanden. De laagbouw sluit aan op de openbare ruimte en opent zich naar de binnengebieden. De specials bestaan uit grotere woningen met een bijzondere typologie, herkenbaar door hun eigen architectuur met andere materialisatie en zijn een circulaire toevoeging aan het plan. De verbijzonderingen zouden plaatselijk buiten het plangebied kunnen worden doorgetrokken voor een nog sterkere verbinding met de context, de doorwaadbaarheid van het gebied vergroten en eigenheid geven aan dit stukje stad.

TwitterLinkedInFacebookPinterest