nieuwsbrievenverder

made to meet Langeweg


17 januari 2019

Van Omme & De Groot, LAP Landscape & Urban Design en Groosman winnen tender Langeweg Hoek van Holland met symbiose van landschap en architectuur.

Door de gemeente Rotterdam was een open prijsvraag uitgeschreven voor 150 woningen aan de Langeweg in Hoek van Holland. Door middel van een voorselectie en selectiefase van vier teams is ontwerpteam Bos & Duin uitgekozen tot winnaar. Het project staat voor inclusief wonen, één met de natuur en met respect voor de natuur. Het plan gelegen aan de Langeweg vormt de verbinding met haar omgeving. De huidige sferen van de omliggende natuur zijn behouden en benadrukt, waarbij de overgang van Bos naar Duin zowel in het landschap als in de architectuur van het plan zichtbaar zijn gemaakt.

Van dorp naar strand
Het plan bestaat uit zes losse appartementengebouwen in het groen. Deze zijn verdeeld in drie clusters die op een onregelmatige afstand van elkaar zijn gepositioneerd, met een extra grote ruimte tussen cluster 2 en 3. Deze ruimte, de ecologische zone, vormt zowel visueel als fysiek de verbinding tussen het Natura-2000 park Roomse Duin en de Langeweg. De eerste twee clusters richten zich meer op het dorp, met haar voorzieningen en het derde cluster richt zich naar het strand en de duinen. Het plan vormt een mooie overgang en begeleiding van dorp naar strand, zowel in landschap als in architectuur.

Landschap Bos & Duin
Het landschapsontwerp vormt de verbinding tussen bos en duin. Om het landschap een juiste overgang te geven wordt de Bos-Mantel-Zoom opgerekt. De inrichting tussen de woongebouwen en op de dektuinen sluit aan op het omliggende landschap met bos en duin sferen.

Samenhang en verscheidenheid in architectuur
Het plan is ontworpen met dezelfde ontwerpuitgangspunten. Door variaties in hoekverspringingen, gebouwhoogtes, setbacks, horizontale banden, kleurstelling en materialisatie, heeft elk cluster een eigen identiteit gekregen. De samenhang is terug te vinden in de basisvorm van alle gebouwen. Door afschuining van de volumes worden doorzichten en connecties gecreëerd voor een visuele verbinding tussen de Langeweg en de Roomse Duin. Setbacks dragen bij aan de diversiteit in architectuur, maken verbinding met de omliggende gebouwen aan de dorpskant en bieden extra wooncomfort door de royale dakterrassen met uitzicht op De Nieuwe Waterweg, strand en duin. De grootste verscheidenheid tussen de drie clusters zit in de materialisatie. Er is een verloop van een hardere materialisatie aan de dorpszijde naar een meer landschappelijkere uitstraling bij cluster drie.

Identiteit
Cluster één worden gekenmerkt door de horizontale banden van keramische tegels die zijn voorzien van een golvende profilering. De geëmailleerde afwerking geeft een chique glans en dito uitstraling. In contrast hiermee zijn de betonnen panelen juist mat en grof uitgevoerd. De hoogte van de horizontale banden wordt ter plaatse van de buitenruimtes verlaagd om het uitzicht vanuit de woning op de omgeving te maximaliseren.
De materialisatie van cluster twee zorgt voor een natuurlijk verloop tussen cluster één en drie. De gebouwen zijn opgebouwd uit horizontale banden van betonplaten met daartussen houten lamellen. De combinatie geeft een frisse uitstraling, passend bij de uitstraling van een badplaats.
Cluster drie heeft een elegante en landschappelijke materialisatie van verticale houten lamellen en verticale verdiepingshoge ramen. Dit geeft het cluster een sterk opgaand karakter.

Volle score voor duurzaamheid met circulair bouwen
De gevels worden volledig circulair. Daar waar mogelijk worden de materialen, dan wel grondstoffen uit bestaande gebouwen gehaald. Hiervoor zijn wij een samenwerking aangegaan met New Horizon Urban Mining. Daarnaast heeft het ontwerpteam een hoge duurzaamheidsambitie. Om het integrale duurzaamheidconcept concreet en meetbaar te maken, stellen wij ons tot doel een GPR-score van gemiddeld > 8,5 te behalen.

Team
In het ontwerpteam Bos & Duin maakte LAP Landscape & Urban Design naast het landschappelijke plan, ook het architectuur ontwerp van cluster twee. Groosman heeft het architectonisch ontwerp gemaakt van cluster één en drie. De ontwerpbureaus hebben een samenwerkingsverband met de ontwikkelende partij Van Omme & De Groot. Daarnaast bestaat het ontwerpteam uit: Woonvreugde en Ooms makelaars, Klimaatgarant als duurzaamheidadviseur, New Horizon Urban Mining voor circulair bouwen, M+P ingenieurs geluidsadviseur, PRSC. communicatie

Er zal in 2019 in samenwerking met de gemeente Rotterdam gewerkt worden aan het verweven van het project Bos & Duin met haar omgeving.

TwitterLinkedInFacebookPinterest