portfolio

Kigali Art & Culture Centre

prijsgewonnen prijsvraag

Afrikaanse identiteit

Kenmerkend voor ons ontwerp voor het Art & Culture Centre is het gebruik van symbolische patronen, geïnspireerd op de Afrikaanse cultuur. Een verhoogde plein verbindt het ensemble aan gebouwen. Het plein is opgedeeld in vlakken met elk een eigen symbolisch patroon en invulling. Centraal op het raster kraagt het grootschalige culturele centrum over het plein uit, wat bescherming biedt tegen het tropische klimaat. Hierdoor wordt veel ruimte geboden voor volop culturele activiteiten op het openbare publieksplein.

specificaties
Projectnaam
Kigali Art & Culture Centre
Plaats
Rwanda
Programma
wonen, winkelen, recreëren, parkeren
Aantallen en metrages
136.940
Datum ontwerp
2015
Status
in voorbereiding
Projectsoort
nieuwbouw
Disciplines
design
Specialismen
architectuur
Soort Opdrachtgever
projectontwikkelaar
Opdrachtgever
Geelhoed Group